วันที่ 15 - 30  มิถุนายน 2553   พ.ต.ท.สุนันท์  สร้อยสุด  สว.สภ.หนองฮี
นำข้าราชการตำรวจในสังกัดและชุด ชรบ.ต.หนองฮี  ออกระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมและยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

           หน่วยงานในสังกัด

  พ.ต.ท.สุนันท์   สร้อยสุด   สว.สภ.หนองฮี  พร้อมชุดสายตรวจ
รถยนต์ออกประชาสัมพันธ์  เหตุชิงทรัพย์พระสงฆ์ในพื้นที่ 
สภ.เมืองนครพนมพร้อมมอบภาพสเก็ตใบหน้าคนร้าย เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังและการประสานการปฏิบัติต่อไป

     พ.ต.ท.สุนันท์   สร้อยสุด  สว.สภ.หนองฮี  พร้อมชุด  ชมส.  
ออกร่วมโครงการ  clean and  zeal  ของอำเภอปลาปาก  ที่ออก
ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
    ร.ต.ท.หนิม     พลชม   รอง  สวป.   นำข้าราชการตำรวจใน
สังกัดฝึกประจำสัปดาห์  ทุกวันพุธของสัปดาห์
     ข้าราชการตำรวจ  สภ.หนองฮี  ร่วมกันซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ  
คนร้ายชิงทรัพย์ป๊มน้ำมันในพท้นที่
    พ.ต.ต.สมาน     คำตัน    พงส.(สบ2)   นำข้าราชการตำรวจ  
สภ.หนองฮีทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ประกอบด้วย  
การวิ่ง  การลุกนั่งการดันพื้น แข็งแรงทุกนาย
พ.ต.ท.สุนันท์ สร้อยสุด
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหนองฮี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภ.เมืองนครพนม

สภ.ท่าอุเทน